یک کاربر فضای مجازی با انتشار تصویری از بازیگر لبنانی فرانسوی در جشنواره کن در توییتر خود نوشت:

واکنش مردم غرب زدگی در ایران غرب زدگی چیست عکس جشنواره کن سلبریتی های ایرانی سلبریتی بیسواد روشنفکرنما کیست جشنواره کن فرانسه بازیگران ایرانی جشنواره کنلینک منبع

برچسب ها :