بررسی آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که طی زمستان گذشته حداکثر قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی گلنگی در شهر تهران ۲۶ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان بوده است. حداقل قیمت زمین در تهران در مدت یاد شده ۷۳۷ هزار تومان و متوسط قیمت ۵.۹ میلیون تومان بوده است.

همچنین بالاترین قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در زمستان سال گذشته ۳۷ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان بوده است. متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران بالغ بر ۵ میلیون و ۸۷۱ هزار تومان بوده است.

لوکس ترین آپارتمان تهران گرانترین خانه تهران گرانترین آپارتمان تهران قیمت مسکن در تهران قیمت زمین تهران قیمت خانه کلنگی در تهران قیمت خانه در تهران دنیای اقتصاد اقتصاد نیوز اخبار تهران اخبار بازار مسکن

 لینک منبع

برچسب ها :