[ad_1]

قیمت و شرایط فروش پراید

سایپا پراید Saipa

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
سایپا ۱۳۱ SE – رنگ سفید

٢١,٣٦١,٠٠٠ ٢٣,٠٠٠,٠٠٠

فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

سایپا ۱۳۱ SE – تنوع رنگ ٢١,٦٢١,٠٠٠ ٢٣,١٠٠,٠٠٠

فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

سایپا ۱۱۱ SE – رنگ سفید

٢١,٣٢٤,٠٠٠

٢٤,٧٠٠,٠٠٠

فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

سایپا ۱۱۱ SE – تنوع رنگ ٢١,٥٩٢,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠

فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

سایپا ۱۳۲ SE – رنگ سفید ٢٠,٩٢٦,٠٠٠ ٢٣,٥٠٠,٠٠٠

فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

سایپا ۱۳۲ SE – تنوع رنگ ٢١,١٩٤,٠٠٠ ٢٣,٧٠٠,٠٠٠

فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

سایپا ۱۵۱ SE ٢١,٤٧٣,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠,٠٠٠

فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

قیمت و شرایط فروش تیبا

تیبا

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تیبا SX – رنگ سفید

٢٥,٦٢٣,٠٠٠ ٢٦,٢٠٠,٠٠٠

فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

تیبا SX – تنوع رنگ ٢٥,٨٨٣,٠٠٠ ٢٦,٤٠٠,٠٠٠

فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

تیبا SX – (دوگانه سوز) رنگ سفید ٢٧,١٢٣,٠٠٠ ٢٧,٨٠٠,٠٠٠

فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

تیبا SX – (دوگانه سوز) تنوع رنگ

٢٧,٣٨٣,٠٠٠ ٢٨,٢٠٠,٠٠٠

فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

قیمت و شرایط فروش تیبا ۲

تیبا ۲

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تیبا ۲ هاچ بک SX – رنگ سفید

٢٨,٠٠٥,٠٠٠ ٢٨,٨٠٠,٠٠٠

تیبا ۲ هاچ بک SX – تنوع رنگ ٢٨,٢٦٥,٠٠٠ ٢٨,٩٠٠,٠٠٠

تیبا ۲ هاچ بک EX – رنگ سفید ٢٨,٧٠٥,٠٠٠ ٢٩,٦٠٠,٠٠٠

تیبا ۲ هاچ بک EX – تنوع رنگ

٢٨,٩٦٥,٠٠٠ ٢٩,٨٠٠,٠٠٠

قیمت و شرایط فروش ساینا

ساینا

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ساینا 

٢٨,٩٨٩,٠٠٠ ٣٠,٢٠٠,٠٠٠

فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

قیمت و شرایط فروش کوئیک

کوئیک

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
کوئیک دنده‌ای

٣٢,٩٨٩,٠٠٠

کوئیک اتوماتیک ٣٩,٨٨٩,٠٠٠

قیمت و شرایط فروش چانگان

چانگان

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
چانگان CS35 (مونتاژ) – دنده‌ای ٧٥,٠٠٠,٠٠٠

چانگان CS35 (مونتاژ) – اتوماتیک ٧٤,٩٥٢,٠٠٠ ٨٥,٠٠٠,٠٠٠

فروش اقساطی با تحویل ۴۵ روزه

قیمت و شرایط فروش آریو

ario S300

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
آریو ۱۶۰۰ سی‌سی  – دنده دستی ٥٣,٩٨٥,٠٠٠ ٥٤,٠٠٠,٠٠٠

آریو ۱۶۰۰ سی‌سی  – اتوماتیک ٦٢,٧٤٦,٠٠٠ ٦٣,٠٠٠,٠٠٠

فروش نقدی و اقساطی با تحویل ٧ روزه

قیمت و شرایط فروش کیا سراتو

کیا سراتو سایپا

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
کیا سراتو ۱۶۰۰ سی‌سی – دنده‌ای

٨٧,٩٢٤,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
کیا سراتو ۱۶۰۰ سی‌سی – دنده‌ای (آپشنال) ٩٣,٨١٣,٠٠٠ ١١٥,٠٠٠,٠٠٠
کیا سراتو ۲۰۰۰ سی‌سی – اتوماتیک ١٠٤,٣٦٢,٠٠٠ ١٤٣,٠٠٠,٠٠٠

کیا سراتو ۲۰۰۰ سی‌سی – اتوماتیک (آپشنال) ١١٣,٠٦٢,٠٠٠ ١٥٥,٠٠٠,٠٠٠

فروش اقساطی با تحویل ۴۵ روزه

قیمت و شرایط فروش برلیانس H230 تیپ معمولی

برلیانس H230 تیپ معمولی

نام محصول پیش پرداخت قیمت بازار آزاد شرایط فروش
برلیانس H230 تیپ معمولی

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠

پیش‌فروش نقدی با موعد تحویل آبان ماه، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد؛ پیش‌فروش با پرداخت ٢١ میلیون تومان ودیعه اول، زمان ارسال دعوتنامه آبان ماه ۹۷، مابقی قیمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتری گرفته خواهد شد

برلیانس H230 تیپ معمولی ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠

پیش‌فروش نقدی با موعد تحویل آذر ماه، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد؛ پیش‌فروش با پرداخت ٢١ میلیون تومان ودیعه اول، زمان ارسال دعوتنامه آذر ماه ۹۷، مابقی قیمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتری گرفته خواهد شد

نکته مهم:

زمان تحویل فروش‌ فوری (نقدی) بین ۵ الی حداکثر ۳۰ روز است.

بروزرسانی: ٢۰  مرداد ماه ۱۳۹۷

[ad_2]

لینک منبع

برچسب ها :